Vĩnh Long: Chuyển sai phạm trong cổ phần hóa sang cơ quan điều tra

Gốc
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã kết thúc 2 cuộc thanh tra tại Cty Cổ phần (CP) Du lịch Trường An - Vĩnh Long và Cty CP Xây dựng Phát triển nông thôn Vĩnh Long, phát hiện sai phạm về kinh tế là 9,318 tỷ đồng, xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1,656 tỷ đồng, xử lý bằng hình thức khác 2,040 tỷ đồng.

Do hành vi sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc giảm nợ, xóa nợ, chi hoa hồng, tặng, cho sai nguyên tắc tài chính 5,572 tỷ đồng tại Cty CP Du lịch Trường An Vĩnh Long.

Tin nóng

Tin mới