Vĩnh Long: Hàng loạt sai phạm trong việc vận chuyển, kinh doanh giết mổ

Gốc
Tình trạng chống đối, không chấp hành việc đóng lệ phí kiểm soát giết mổ mà còn đe dọa nhân viên kiểm soát và tình trạng lén lút bơm nước vào heo vẫn thường xuyên xảy ra.

Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015 Chi cục đã phát hiện 28 vụ kinh doanh không có dấu kiểm soát giết mổ; 14 vụ vận chuyển động vật và sản phẩm không có giấy kiểm dịch; 5 vụ bơm nước vào động vật; 1 vụ giết mổ gia cầm lén, 1 vụ kinh doanh động vật không có dấu kiểm dịch thú y, 1 vụ giết mổ heo bệnh trong lò mổ, 1 vụ có hành vi giết mổ ngoài lò mổ tập trung…

Đây chỉ là con số kiểm soát được, song

Hiện tại, Vĩnh Long có 39 cơ sở giết mổ tập trung, trong đó có 11 lò treo giết mổ gia súc. Qua kiểm tra thực tế vẫn còn nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo quy chuẩn nhưng vẫn hoạt động rất khó kiểm soát.

Tin nóng

Tin mới