Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, qua 5 năm thực hiện xây dựng NTM, Vĩnh Long đã huy động gần 3.400 tỉ đồng.

Vinh Long: Huy dong duoc 3.400 ti dong - Anh 1

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho UBND huyện Tam Bình

Đi vào chi tiết từng tiêu chí, đã có 33% xã đạt tiêu chí giao thông (29/89 xã), 65% xã đạt tiêu chí thủy lợi (58/89 xã); tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng đạt gần 99,5%, tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch đạt 60% (tăng 31,5% so năm 2010);...

Bình quân, mỗi xã đạt 14,4 tiêu chí, tăng 11,3 tiêu chí/xã so với năm 2010, cao hơn 1,4 tiêu chí so cả nước và cao hơn khu vực ĐBSCL 0,9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Điều quan trọng hơn là thu nhập của người dân nông thôn không ngừng tăng lên, đến năm 2015 đã tăng 1,92 lần so với năm 2010.

Từ sự nỗ lực trong thời gian qua đã có gần 1.000 tập thể và 2.800 cá nhân đạt thành tích cao được khen thưởng trong xây dựng NTM, trong đó có nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Những điểm sáng là việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp - nông dân - nông dân đã đi vào lòng dân, đã tạo được sự đồng thuận trong dân. Phong trào thi đua trong việc xây dựng NTM ngày sâu rộng và càng tiến gần với phát triển đô thị. Thông tin tuyên truyền đã mang lại hiệu quả cao.

Vinh Long: Huy dong duoc 3.400 ti dong - Anh 2

Nông dân nhận bằng bằng khen của UBND tỉnh vì có những đóng góp trong việc xây dựng NTM

Bên cạnh mặt đạt được thì vẫn còn những điểm chưa được như nhận thức của nhân dân về những nội dung thiết yếu của chương trình chưa đầy đủ và nhiều địa phương có biểu hiện nôn nóng trong triển khai thực hiện.

Nguồn vốn huy động thực hiện còn thấp so với nhu cầu; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; một số cơ chế, chính sách không phù hợp và chậm được điều chỉnh, sửa đổi. Tiến độ xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học chậm…

Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long:

"Mục tiêu của Vĩnh Long đến năm 2020 toàn tỉnh có 50% xã đạt chuẩn NTM, năm 2017 có 1 huyện đạt chuẩn; năm 2016 mỗi huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn. Đối với 23 xã đã đạt chuẩn NTM phải tập trung nâng chất và giữ vững các tiêu chí đã đạt.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong thời gian tới phải tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo NTM các cấp.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng tuyên truyền kiến thức về xây dựng NTM. Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng NTM.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo bền vững, đồng thời thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Mục tiêu của việc xây dựng NTM trong thời gian tới là phải giúp cho người dân nông thôn giảm nghèo bền vững, tăng cao thu nhập để ổn định cuộc sống.