Thực hiện dự án trồng 1.000ha cây ca cao xen vườn dừa đến năm 2010, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long trồng thêm 180 ngàn cây ca cao xen trên 300ha vườn dừa ở các xã Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Hiệp, Trung An, Quới An và Trung Thành