Vĩnh Phúc có 74 xã đạt chuẩn NTM

Gốc
Tính đến hết tháng 5/2017, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 74 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 5 xã so với thời điểm cuối năm 2016.

Vĩnh Phúc có 74 xã đạt chuẩn NTM - Ảnh 1

Phong cảnh nông thôn ở huyện Sông Lô

Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 17,71 tiêu chí/xã, cụ thể: Đạt 19 tiêu chí có 87 xã, đạt 15 – 18 tiêu chí có 8 xã, đạt 10 – 14 tiêu chí có 15 xã, đạt 9 tiêu chí có 2 xã.

Có các tiêu chí  đạt cao như: Quy hoạch, nhà ở dân cư, lao động có việc làm đều đạt ở 112 xã…

PV

Tin nóng

Tin mới