(PLO) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ, là nơi gắn kết đảng viên với tổ chức đảng, là cầu nối giữa đảng viên, tổ chức đảng với nhân dân, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Phúc luôn coi trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ mà điểm nhấn là lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ.

Vinh Phuc: Hieu qua tu mot cach lam hay - Anh 1

Khảo sát nhân rộng mô hình lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt chi bộ tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc

Kết hợp sinh hoạt chi bộ với tuyên truyền pháp luật

Đã thành nếp, vào những ngày đầu tháng, các chi bộ trên địa bàn huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tổ chức sinh hoạt định kỳ. Ngoài kiểm điểm, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng trước, các đảng viên cho ý kiến, đề ra nhiệm vụ trong tháng. Trong mỗi buổi sinh hoạt, phần được các đảng viên chờ đợi nhất là tuyên truyền pháp luật đầu giờ.

Trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các đảng viên luôn dành 30 phút đầu giờ để nghe phổ biến về những chính sách, pháp luật mới của Trung ương và của tỉnh. Nội dung tuyên truyền được các cán bộ tư pháp - hộ tịch xã phối hợp với Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL - Sở Tư pháp Vĩnh Phúc) biên tập từ các văn bản pháp luật mới của Nhà nước, những chính sách mới của tỉnh, sau đó được gửi về cho các chi bộ. Mỗi kỳ sinh hoạt có một nội dung tuyên truyền khác nhau phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của các đảng viên và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, những nội dung này tiếp tục được tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở để phục vụ đông đảo nhân dân. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai một cách sâu rộng, tạo sức mạnh lan tỏa và mang lại hiệu quả cao. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, các chi bộ làm một báo cáo đánh giá hiệu quả của buổi sinh hoạt lên đảng bộ xã, tạo nguồn thông tin hai chiều thiết thực, vì vậy mọi vấn đề luôn được xử lý kịp thời và điều chỉnh nhanh chóng để các buổi sinh hoạt sau đạt được hiệu quả cao hơn.

Nhân rộng cách làm hay

Cũng với cách làm tương tự như các Chi bộ huyện Yên Lạc, mô hình này đã được nhân rộng trong các chi bộ trên toàn tỉnh, cùng với việc duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ vào đầu tháng, đều chú trọng vào công tác PBGDPL.

Mỗi buổi sinh hoạt hàng tháng, các chi bộ đều đảm bảo được các nội dung cơ bản về thông tin thời sự, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và hướng chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước gắn với trách nhiệm từng cá nhân đảng viên và kiểm điểm trách nhiệm của tập thể chi ủy, chi bộ.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ và hiệu quả của cách làm trên, Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 27/4/2010 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân”; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 14/7/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân”...

Qua đó nêu cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác PBGDPL, đồng thời quán triệt để cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tôn trọng, gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực vận động gia đình, người thân và những người xung quanh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; coi đây là một trong các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá đảng viên,

Thông qua việc thực hiện mô hình này, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật; đồng thời hạn chế kịp thời các hành vi vi phạm, giảm khiếu nại, tố cáo trái pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với những hiệu quả đạt được, mô hình sinh hoạt chi bộ lồng ghép PBGDPL này đã trở thành một điểm sáng trong công tác và chứng minh đây là một cách làm hay, thiết thực.