Vĩnh Phúc kích hoạt bệnh viện dã chiến phòng, chống COVID-19

Gốc
Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kích hoạt bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên được kích hoạt từ 18 giờ ngày 7/5. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên được kích hoạt từ 18 giờ ngày 7/5. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên được kích hoạt từ 18 giờ ngày 7/5. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên được kích hoạt từ 18 giờ ngày 7/5. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên được kích hoạt từ 18 giờ ngày 7/5. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/photo-vinh-phuc-kich-hoat-benh-vien-da-chien-phong-chong-covid19/711273.vnp