Vĩnh Phúc lập 9 chốt cách ly y tế chống dịch ở khu đô thị Đồng Sơn

Gốc
Thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã triển khai thành lập 9 chốt kiểm soát y tế kiểm soát các lối ra vào khu đô thị Đồng Sơn, nơi có 6 nhân viên tại quán bar Sunny dương tính với virus SARS-CoV-2.

Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Phúc Yên và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra một chốt cách ly y tế tại khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Một chốt cách ly y tế tại khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Một chốt cách ly y tế tại khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Người dân khai báo y tế tại một chốt cách ly y tế tại khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đo thân nhiệt cho người dân tại một chốt cách ly y tế tại khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/vinh-phuc-lap-9-chot-cach-ly-y-te-chong-dich-o-khu-do-thi-dong-son/710368.vnp