Vĩnh Phúc tập trung xử lý các điểm có dịch COVID-19

Gốc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu thành phố Phúc Yên truy vết thần tốc, khoanh vùng nhóm có nguy cơ cao, không để lọt các ca tiếp xúc gần ở ngoài cộng đồng, rà soát các trường hợp nhập cảnh trái phép…

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/vinh-phuc-tap-trung-xu-ly-cac-diem-co-dich-covid-19-210391.htm