Hanoinet - Dù BTC đã công bố kết quả từ ngày 1-1, thông qua cuộc bầu chọn từ 664 lá phiếu của 166 phóng viên thể thao khắp cả nước nhưng lễ vinh danh các tài năng thể thao vẫn để lại nhiều ấn tượng.