3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy quán karaoke Cầu Giấy được vinh danh tại Vinh quang Việt Nam 2022

3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy quán karaoke Cầu Giấy được vinh danh tại Vinh quang Việt Nam 2022

Khát vọng cống hiến

Khát vọng cống hiến

7 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022

7 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022

Vinh quang Việt Nam năm 2022 tôn vinh 7 tập thể và 6 cá nhân

Vinh quang Việt Nam năm 2022 tôn vinh 7 tập thể và 6 cá nhân

'Vinh quang Việt Nam' 2022 khẳng định bản lĩnh Việt Nam

'Vinh quang Việt Nam' 2022 khẳng định bản lĩnh Việt Nam

Vinh quang Việt Nam 2022: Vinh danh ba cảnh sát PCCC hy sinh

Vinh quang Việt Nam 2022: Vinh danh ba cảnh sát PCCC hy sinh

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 vinh danh 7 tập thể và 6 cá nhân

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 vinh danh 7 tập thể và 6 cá nhân

Vinh quang Việt Nam năm 2022: Phát huy bản lĩnh Việt Nam, thể hiện khát vọng vươn lên

Vinh quang Việt Nam năm 2022: Phát huy bản lĩnh Việt Nam, thể hiện khát vọng vươn lên

Vinh quang Việt Nam 2022: Tôn vinh điển hình của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam

Vinh quang Việt Nam 2022: Tôn vinh điển hình của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam

Vinh Quang Việt Nam năm 2022: Khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường

Vinh Quang Việt Nam năm 2022: Khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường

Đại tá Mai Hoàng được vinh danh trong chương trình 'Vinh quang Việt Nam'

Đại tá Mai Hoàng được vinh danh trong chương trình 'Vinh quang Việt Nam'

7 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam

7 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam

Vinh quang Việt Nam: Tôn vinh điển hình của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam

Vinh quang Việt Nam: Tôn vinh điển hình của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam

Vinh quang Việt Nam năm 2022: Phát huy bản lĩnh Việt Nam, thể hiện khát vọng vươn lên

Vinh quang Việt Nam năm 2022: Phát huy bản lĩnh Việt Nam, thể hiện khát vọng vươn lên

Tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên trong xã hội

Tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên trong xã hội

Vinh quang Việt Nam 2022: Vinh danh 13 tập thể, cá nhân

Vinh quang Việt Nam 2022: Vinh danh 13 tập thể, cá nhân

Các chiến sĩ PCCC ở Hà Nội được tôn vinh trong chương trình 'Bản lĩnh Việt Nam'

Các chiến sĩ PCCC ở Hà Nội được tôn vinh trong chương trình 'Bản lĩnh Việt Nam'
Các chiến sĩ PCCC ở Hà Nội được tôn vinh trong chương trình 'Bản lĩnh Việt Nam'
Các chiến sĩ PCCC ở Hà Nội được tôn vinh trong chương trình 'Bản lĩnh Việt Nam'

Các chiến sĩ PCCC ở Hà Nội được tôn vinh trong chương trình 'Bản lĩnh Việt Nam'

Vinh quang Việt Nam lần thứ 17: Tôn vinh 7 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu

Vinh quang Việt Nam lần thứ 17: Tôn vinh 7 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu