Vinhomes nộp 15.000 tỷ tiền sử dụng đất, Hưng Yên cán đích thu ngân sách 2022

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt trên 26.271 tỷ đồng. Trong đó, Vinhomes đóng góp 15.000 tỷ tiền sử dụng đất cho 2 đại dự án Dream City và Khu đô thị Đại An.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt trên 26.271 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên tỉnh ghi nhận khoản thu ước đạt hơn 26.271 tỷ đồng, bằng 135% dự toán HĐND tỉnh giao cả năm, tăng 166% so với cùng kỳ năm trước (năm 2022 HĐND tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách là 19.525 tỷ đồng).

 Vinhomes nộp 15.000 tỷ tiền sử dụng đất, Hưng Yên cán đích thu ngân sách năm 2022 chỉ sau 6 tháng.

Vinhomes nộp 15.000 tỷ tiền sử dụng đất, Hưng Yên cán đích thu ngân sách năm 2022 chỉ sau 6 tháng.

Năm ngoái, số thu ngân sách của tỉnh là 17.300 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền sử dụng đất có sự tăng trưởng mạnh mẽ, mang tính đột phá: số tiền thu được ước đạt trên 18.400 tỷ đồng, đạt gần 256% dự toán giao cả năm.

Kết quả này chủ yếu là do một số dự án khu đô thị trên địa bàn có số nộp ngân sách khá. Nổi bật nhất là 2 dự án được triển khai bởi Vingroup.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2022, dự án Dream City và Khu đô thị Đại An đã lần lượt nộp 8.403 tỷ đồng 6.374 tỷ đồng vào ngân sách. Như vậy chỉ riêng 2 dự án của Vingroup đóng gần 15.000 tỷ đồng, chiếm hơn 80% số tiền sử dụng đất tỉnh Hưng Yên thu được.

Đối với các khoản thu ngân sách nội địa, trừ tiền sử dụng đất ước đạt trên 5.511 tỷ đồng, đạt 63,2% dự toán HĐND tỉnh giao cả năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thu, sắc thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các khu vực kinh tế nhìn chung đều đạt tiến độ khá như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 72,5% dự toán, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 54,5% dự toán, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 73,4% dự toán...

Được biết, dự án Khu đô thị Đại An có tổng diện tích quy hoạch 293,96ha với tổng mức đầu tư dự án khoảng 32.661 tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD), được Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư vào cuối tháng 3 năm ngoái. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Vinhomes (công ty con của Vingroup), Vinhomes đóng góp 15%, phần còn lại là vốn vay và huy động các nguồn khác.

Còn dự án Vinhomes Dream City (The Empire Vinhomes Ocean Park 2) có tổng diện tích quy hoạch lên đến 486ha với tổng mức đầu tư dự án khoảng 33.000 tỷ đồng, dân số dự kiến 65.000 người, được chính thức khởi công vào tháng 8/2021.

PV

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/vinhomes-nop-15000-ty-tien-su-dung-dat-hung-yen-can-dich-thu-ngan-sach-2022-d31280.html