Vinpearl sáp nhập vào Vincom

Gốc
Sáng 15.11, Công ty cổ phần Vincom (VIC) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 để xin ý kiến cổ đông về phương án sáp nhập Công ty cổ phần Vinpearl (VPL) vào VIC, thông qua điều lệ mới của công ty sau sáp nhập và một số vấn đề khác.

“Việc sáp nhập VPL vào VIC là một bước tiến chiến lược, hoàn toàn phù hợp với quy luật, thông lệ quốc tế và xu thế phát triển của các tập đoàn bất động sản - du lịch lớn trong khu vực và trên thế giới”, một lãnh đạo VIC khẳng định.

Cổ phiếu (CP) VPL sẽ được chuyển đổi thành CP VIC theo tỷ lệ 1 CP VPL = 0,77 CP VIC. Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, VIC sẽ tổ chức lại VPL thành Công ty TNHH một thành viên do VIC sở hữu 100% vốn hoặc các hình thức hoạt động khác phù hợp với pháp luật. VIC cũng sẽ đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Nam (Vingroup). Mã CP VIC sẽ là mã CP thống nhất của

Vingroup sau này. Dự kiến đến giữa tháng 2.2012, CP VIC phát hành thêm cho mục đích sáp nhập sẽ được chính thức giao dịch tại Sở GDCK TP.HCM. Vingroup sau sáp nhập sẽ phát triển dựa trên 4 nhóm thương hiệu chiến lược: Vincom (BĐS thương mại và đô thị), Vinpearl (BĐS du lịch - giải trí), Vincharm (chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe), Vinmec (dịch vụ y tế chất lượng cao).

Sau sáp nhập, Vingroup sẽ tiếp tục triển khai các dự án của cả Vincom và Vinpearl hiện nay. Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, ông Phạm Nhật Vượng được bầu làm Chủ tịch HĐQT VIC.

Ngọc Vân

Tin nóng

Tin mới