VIP không mua hết số lượng CP đăng ký

Gốc
CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO (mã CK: VIP) thông báo về kết quả mua CP làm CP quỹ, trong tổng số 1 triệu CP đã đăng ký mua, nâng tổng số lượng CP quỹ Cty hiện có lên 1.139.540 CP (chiếm 1,9%).

Tin nóng

Tin mới