Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Virus làm xuất hiện thư mục con trùng tên thư mục mẹ

Gốc

XHTTOnline: Máy tính của tôi bị nhiễm virus, mở thư mục lại có thư mục cùng tên ở bên trong. Mở thư mục đó ra thì nó vào My documen, xin 911 cho tôi hướng giải quyết. (tiemnangtk@yahoo.com)...

Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13287