Trong quý 2/2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Thép Việt Ý (VIS) lãi hơn 3 tỷ đồng, giảm 50% so cùng kỳ do thị trường thép tiếp tục biến động, xu hướng giá giá nguyên vật liệu đầu vào vẫn tiếp tục tăng.

Bên cạnh đó, giá sản phẩm đầu ra giảm nhanh hơn so với giá đầu vào gây bất lợi lớn cho những doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu như VIS.

Tài liệu đính kèm:
20150720_20150720 - VIS - Bao cao tai chinh quy 2 - 2015 kem giai trinh loi nhuan.pdf

Minh An