Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vista an toàn hơn XP

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Báo cáo bảo mật mới nhất của Microsoft cho thấy số lỗi phát hiện trong nửa đầu năm 2008 thấp hơn trong nửa cuối năm 2007 và Vista có “sức đề kháng” tốt hơn XP.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12009&chnlid=20&t=pcolarticle