Giadinh.net - Một chú vịt đã an toàn chào đời sau khi quả trứng bị một con chim biển tha khỏi tổ ...