VKC: Lợi nhuận 6 tháng chỉ đạt 3,07 tỷ đồng

Gốc
(NDHMoney) Doanh thu thuần quý II/2013 của CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC - HNX) tăng 7,73%, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 39,39%.

VKC vừa thông báo kết quả kinh doanh quý II/2013 và 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó, mặc dù doanh thu thuần quý II/2013 của VKC đạt 200,43 tỷ đồng, tăng 7,73% , nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 2,34 tỷ đồng, giảm 39,39% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo VKC, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là do doanh thu ngành nhựa giảm 72% so với cùng kỳ năm trước, đây là ngành có tỷ lệ lợi nhuận gộp cao trong cơ cấu ngành của công ty.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới và trong nước biến động gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa, cùng với sự cạnh tranh mạnh của thị trường kinh doanh cùng ngành nghề làm cho giá bán biến động giảm một số mặt hàng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, VKC đạt 397,87 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,98%, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3,07 tỷ đồng, giảm 37,59% so với cùng kỳ năm 2012.

Năm 2013, VKC đặt kế hoạch kinh đoanh đạt 764 tỷ đồng doanh thu và 13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, VKC đã hoàn thành 52,1% kế hoạch doanh thu và 23,7% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2013.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu VKC dao động trong biên độ 4.500 – 5.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 74.757 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 387,5 triệu đồng/phiên.

Tin nóng

Tin mới