Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VKSND huyện Chợ Mới kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị, VKSND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hoạt động trực tiếp kiểm sát của VKSND huyện liên quan đến công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù, các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện tại UBND các xã Kiến An, Nhơn Mỹ, Kiến Thành, Long Điền A, thị trấn Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông.

Đồng chí Tôn Văn Xuyên - Phó Viện trưởng VKSND huyện công bố kế Quyết hoạch kiểm sát tại UBND xã Kiến An

Tại các buổi làm việc, sau khi Đoàn kiểm sát đã công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công an các xã, thị trấn báo cáo về tình hình, kết quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù, các trường hợp tha tù trước thời hạn.

Đồng thời, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

Đồng chí Trần Phước Nhân - Phó Trưởng Công an thị trấn Mỹ Luông phát biểu tại buổi làm việc

Qua kiểm sát, nhìn chung Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn của huyện Chợ Mới thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù, các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện, nhất là sau khi lực lượng Công an chính quy được tăng cường về địa phương cùng với Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực.

Thực tế kiểm sát cho thấy, công tác này có nhiều chuyển biến tích cực, như việc cập nhật vào sổ tiếp nhận thụ lý kịp thời và đầy đủ; ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; thực hiện cam kết của người chấp hành án; thực hiện việc nhận xét, báo cáo theo định kỳ của người được phân công; việc sử dụng các biểu mẫu,… theo đúng quy định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của địa phương cần có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Tôn Văn Xuyên, Trưởng đoàn đã thông qua biên bản và kết luận về kết quả trực tiếp kiểm sát; đồng thời nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công an các xã, thị trấn phát biểu tiếp thu, qua đó phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù, các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương.

Hồ Hiền - Việt An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-cho-moi-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-125034.html