Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VKSND tỉnh Gia Lai trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Gia Trung - Bộ Công an

Qua công tác kiểm sát, VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành kiến nghị khắc phục, sửa chữa những vi phạm, tồn tại trong việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Gia Trung - Cục C10 - Bộ Công an.

Mới đây, VKSND tỉnh Gia Lai đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Gia Trung - Cục C10 - Bộ Công an trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Huỳnh Minh Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai công bố Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Gia Trung.

Đồng chí Huỳnh Minh Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai công bố Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Gia Trung.

Sau khi tiến hành trực tiếp kiểm sát, VKSND tỉnh Gia Lai đã tiến hành công bố, thông qua Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Gia Trung.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Trại giam Gia Trung đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự trong công tác quản lý giáo dục phạm nhân như: Việc thực hiện thủ tục pháp luật về thi hành án phạt tù từ khi tiếp nhận phạm nhân vào trại đến khi chấp hành xong hình phạt; thực hiện chế độ quản lý giam giữ; công tác giáo dục phạm nhân; xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù, công tác xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù; tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện tốt đảm bảo đúng quy định của pháp luật...

 Đồng chí Thân Hữu Quốc, Trưởng phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) VKSND tỉnh Gia Lai thông qua Dự thảo kết luận.

Đồng chí Thân Hữu Quốc, Trưởng phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) VKSND tỉnh Gia Lai thông qua Dự thảo kết luận.

Bên cạnh đó, Trại giam Gia Trung đã thực hiện cơ bản các nội dung VKSND tỉnh Gia Lai kiến nghị tại số 23/KN-VKS-P8 ngày 26/11/2021.

Tuy nhiên, có một số trường hợp Trại giam Gia Trung chưa thực hiện đúng quy định tại Thông tư 12 ngày 07/02/2020 của Bộ Công an và Hướng dẫn 886/HD-C81-C86 ngày 15/5/2017 của Bộ Công an hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Ban tự quản phạm nhân…

Trên cơ sở đó, VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kiến nghị số 09/KN-VKS-P8 đối với Trại giam Gia Trung để đơn vị khắc phục, sửa chữa những vi phạm, tồn tại. Đồng thời, báo cáo kết quả bằng văn bản cho VKSND tỉnh Gia Lai biết theo quy định./.

Hương Ly - Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-tinh-gia-lai-truc-tiep-kiem-sat-tai-trai-giam-gia-trung-bo-cong-an-125075.html