VKSND tỉnh Tuyên Quang hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác, thực hiện đúng tiến độ theo Chương trình, Kế hoạch đã đề ra.

Sáng ngày 8/7/2022, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vũ Đình Long

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vũ Đình Long

Tại điểm cầu VKSND tỉnh, có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị cấp phòng, Kiểm sát viên Trung cấp, Sơ cấp, Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên, Chuyên viên thuộc VKSND tỉnh, các đồng chí Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện, có các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên các đơn vị.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo tóm tắt, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022. Các báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Kiểm sát Tuyên Quang.

 Các đại biểu tham dư Hội nghị. Ảnh: Vũ Đình Long

Các đại biểu tham dư Hội nghị. Ảnh: Vũ Đình Long

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, ngành Kiểm sát Tuyên Quang đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác, thực hiện đúng tiến độ theo Chương trình, Kế hoạch đã đề ra, không có án đình chỉ không tội, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác tổ chức cán bộ phải xem xét giải quyết, không có cán bộ vi phạm phải xử lý kỷ luật; đoàn kết nội bộ tốt… Các đại biều dự Hội nghị đã tham luận sôi nổi, tích cực đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng đã biểu dương các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng yêu cầu, 6 tháng cuối năm 2022, các đơn vị bám sát Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND tỉnh và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành; phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác năm 2022, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đỗ Thị Quý

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-tinh-tuyen-quang-hoan-thanh-tot-chuc-nang-nhiem-vu-cac-chi-tieu-cong-tac-125226.html