Từ ngày 07 đến 22/07/2015, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Ủy viên HĐQT của CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (HOSE: VLF) đã thoái hết toàn bộ 4,370 cp theo phương thức khớp lệnh.

Tài liệu đính kèm:
20150727_20150727 - VLF - bckqgd (Nguyen Thanh Hoang).pdf

Phương Thảo