(Zing) - Sự kiện trong đại nhất thế giới Võ Lâm này sẽ bắt đầu với giải đấu Võ Lâm Đệ Nhất Bang, sẽ khởi tranh vào ngày 04/04.