Ngày 30/9, Tổng công ty Điện Lực Dầu khí Việt Nam và Industrias Pescarmona S.A.I.C.y F (IMPSA) của Argentina đã ký kết thỏa thuận chi tiết về việc sản xuất và phát triển các dự án điện gió và thủy điện.