Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VN đăng cai hội nghị khoa học vật liệu ASEAN

Gốc

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức hội nghị về khoa học vật liệu các nước ASEAN tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, trong các ngày từ 15/9 đến 20/9.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267330/Default.aspx