VN-điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Ấn Độ

Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp bang Tamilnadu (Ấn Độ) S.Rethinavelu cho rằng với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và môi trường đầu tư-kinh doanh không ngừng được cải thiện, Việt Nam đang là điểm đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp Ấn Độ.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214845/Default.aspx