Index trên cả hai sàn đều giảm gần hết biên độ với khối lượng giao dịch giảm mạnh. Hiếm có khi giao dịch trên sàn Hà Nội lại cao hơn tại HoSe như phiên hôm nay 30/9.