VN-index hướng đáy 300, Hastc-index gần ngưỡng 100

Gốc
NDĐT – Cả hai sàn chứng khoán sáng nay cùng giảm nhẹ, VN-index xuống gần đáy 300, Hastc-index cũng sát ngưỡng 100. Quá nữa số mã giảm giá, nhưng tính thanh khoản vẫn rất kém.

Tin nóng

Tin mới