Hanoinet - Tình trạng tranh bán cổ phiếu là do các nhà đầu tư lo sợ cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ sẽ trở nên tồi tệ hơn và sẽ lan sang các khu vực khác, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp xuất khẩu.