Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VN-Irắc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Báo VTC News
Gốc

Việt Nam và Irắc sẽ tiếp tục thực hiện những dự án hợp tác nông nghiệp và khuyến khích chuyên gia hai nước gặp gỡ, trao đổi để xây dựng những dự án hợp tác mới.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/227235/Default.aspx