Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn và làm hết sức để thúc đẩy hợp tác với Australia trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.