Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VN quan tâm giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS

Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và đã luật hóa quy định về can thiệp giảm tác hại của HIV.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/255214/Default.aspx