Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Lào trong lĩnh vực y tế, góp phần giúp Lào thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.