Hôm qua (6.11), Bộ NNPTNT và các chuyên gia đến từ các nước trong khu vực ASEAN có buổi làm việc nhằm xúc tiến xây dựng mạng lưới phòng kiểm chứng chung của khu vực về chất lượng thủy sản.