Theo ước tính của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu năm nay sẽ đạt 310 triệu USD. Hiện dự trữ hồ tiêu xuất khẩu còn đang rất dồi dào. Vì vậy, sẽ không có tình trạng “cháy” hàng như một số mặt hàng xuất khẩu khác.