Bộ Công Thương dự kiến năm 2008, Việt Nam sẽ xuất khẩu 120.000 tấn hạt tiêu, đạt kim ngạch 400 triệu USD và sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu mặt hàng này.