Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VN tìm hiểu mô hình trợ giúp pháp lý miễn phí Tây Ban Nha

Gốc

Phó Chủ tịch Cộng đồng Mađrít Alfredo Prada của Tây Ban Nha đã tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Đinh Trung Tụng đang ở thăm nhằm tìm hiểu về mô hình trợ giúp pháp lý miễn phí tốt nhất thế giới được áp dụng tại đây.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/252743/Default.aspx