Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: "Việt Nam luôn tôn trọng nguyên tắc trong ASEAN là đồng thuận và không can thiệp vào công việc nội bộ của một nước thành viên."

Bà Nguyễn Phương Nga cho biết như vậy ngày 18/4 khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam chưa ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về tình hình Thái Lan vào thời điểm hiện nay và không triệu tập một Hội nghị Cấp cao ASEAN đặc biệt về tình hình Thái Lan. Bà Nguyễn Phương Nga nêu rõ, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ động và kịp thời tham vấn Thái Lan và các nước ASEAN về việc ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về tình hình bạo lực vừa qua ở Thái Lan. "Trên cơ sở phản hồi của các nước thành viên ASEAN, việc nhiều nước ASEAN đã bày tỏ quan điểm riêng và diễn biến tình hình Thái Lan, Việt Nam thấy chưa cần ra tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về tình hình Thái Lan vào thời điểm hiện nay," bà Nga nói. Bà Nga cũng cho biết qua tham khảo, các nước ASEAN không tán thành việc triệu tập một Hội nghị Cấp cao ASEAN đặc biệt về tình hình Thái Lan./. (TTXVN/Vietnam+)