TT - VN đã tụt hai bậc, xuống vị trí 70 trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu 2008-2009 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Bảng khảo sát, công bố ngày 8-10 tại Geneva, xếp hạng tính cạnh tranh của 134 nền kinh tế toàn cầu dựa trên phân tích những dữ liệu có sẵn và bảng khảo sát ý kiến hơn 12.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp.