Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VN ứng cử vào Hội đồng bảo an-một chặng đường dài

Tối nay, Đại hội đồng Liên hợp quốc tiến hành phiên họp toàn thể để bầu ra 5 ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2008-2009.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218307/Default.aspx