(VietNamNet) - VN xếp thứ 70 trong số 125 nước có số liệu trong Báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục Mầm non 2007 được tổng hợp bởi nhóm tư vấn độc lập quốc tế do UNESCO vừa công bố.