VNA: Năm 2015 sẽ lỗ 60 tỷ đồng

Gốc
CTCP Vận Tải Biển Vinaship (HOSE: VNA) đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 từ lãi 2 tỷ đồng sang lỗ 60 tỷ đồng và không mua thêm tàu mới trong năm.

Cụ thể, kế hoạch sản lượng vẫn được giữ nguyên mức 2.1 triệu tấn. Tổng doanh thu sẽ giảm 35 tỷ đồng so với ban đầu, về 645 tỷ đồng. Trong đó doanh thu vận tải chiếm 80%, tương đương 515 tỷ đồng, giảm 6% so với kế hoạch cũ; còn lại là doanh thu sản xuất khác với 130 tỷ đồng.

Đáng chú ý là lợi nhuận trước thuế ban đầu là 2 tỷ đồng nhưng đã thay đổi thành âm 60 tỷ đồng mặc dù đã bao gồm lợi nhuận bán tàu trong đó.

Lợi nhuận trước thuế: âm 60 tỷ đồng (đã bao gồm lợi nhuận bán tàu)

Ngoài ra, VNA có kế hoạch bán 1 tàu khai thác không hiệu quả, HĐQT sẽ quyết định và triển khai thực hiện. So với kế hoạch ban đầu là sẽ bán 1 đến 2 tàu và mua thêm 1 tàu đề bù đắp số trọng tải đã giảm.

Được biết qua 9 tháng đầu năm 2015, VNA lỗ gần 58 tỷ đồng, đưa lỗ lũy kế tính đến hết tháng 9/2015 lên đến hơn 126 tỷ đồng.

Như vậy trong năm nay, theo lộ trình kế hoạch mới, VNA sẽ không mua thêm tàu, ngoài ra sẽ lỗ 60 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20151022_20151022 - VNA - CBTTnghiquyetdieuchinhkehoachsxkd2015.pdf

Phạm Trần

Tin nóng

Tin mới