(ĐTCK-online) Theo thông tin từ CTCP Vận tải biển Vinaship (VNA), trong quý III/2009, Công ty đạt doanh thu 163,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu 472,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,2 tỷ đồng; EPS 9 tháng là110 đồng.

Theo đại diện Công ty, 6 tháng đầu năm, hoạt động ngành vận tải nói chung gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả kinh doanh của VNA thấp, nhưng từ quý III, tình hình đã được cải thiện. Trong quý IV, KQKD của Vinaship dự báo sẽ khả quan hơn do Công ty đã và đang thực hiện thanh lý tàu đã khấu hao hết (tàu Hùng Vương 1 và Hùng Vương 2), đồng thời dự kiến bán một phần cổ phiếu Ngân hàng Hàng hải (mua bằng mệnh giá). Năm 2009, giá tàu đã giảm 50% so với đầu năm 2008, do đó, VNA đã thực hiện ký mua và đưa vào sử dụng tàu Vinaship Diamond trọng tải 24.400 DWT giá 10,5 triệu USD; ký và nộp cọc tiền mua tàu Mercury Frotier, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 11/2009.