VND: Doanh thu margin tăng mạnh, quý 3 lãi 46 tỷ đồng

Gốc
CTCP Chứng khoán VNDirect (HNX: VND) công bố BCTC quý 3/2015 với doanh thu thuần 155.6 tỷ đồng và lãi ròng hơn 46 tỷ đồng, tăng lần lượt 36% và hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, các mảng hoạt động như tự doanh, tư vấn, lưu ký hay doanh thu khác đều tăng trưởng rất ấn tượng. Cụ thể, mảng tự doanh tăng 98% lên hơn 29 tỷ đồng, mảng lưu ký tăng 61% lên 916 triệu đồng, doanh thu khác tăng 62% lên hơn 79 tỷ đồng và ấn tượng nhất là mảng tư vấn tăng gần 8 lần lên gần 4 tỷ đồng so với quý 3/2014. Tiêu cực nhất trong kỳ là mảng môi giới khi giảm 14.5% về 42.5 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu khác, thu về từ cho vay ký quỹ gần 44 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so với quý 3/2014 và thu nhập từ lãi tiền gởi ngân hàng 30.5 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với quý 3/2014.

Đi kèm với tăng trưởng doanh thu, chi phí cũng gia tăng tương ứng. Cụ thể chi phí hoạt động kinh doanh tăng gần gấp đôi lên 56 tỷ đồng, chi phí quản lý cũng tăng 29% lên 41.6 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí phát sinh, lãi ròng của VND trong quý 3/2015 chỉ còn hơn 46 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với quý 3/2014.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của VND ở mức 376.6 tỷ đồng, tăng 20% và lãi ròng 122.4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2014 và thực hiện được gần 61% kế hoạch lãi cả năm (200.8 tỷ đồng).

Tính đến 31/08, VND có tổng tài sản ngắn hạn gần 4,769 tỷ đồng, tăng 67.5% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 877 tỷ đồng, tăng 120% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn của VND tính đến 31/08 gần 2,992 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần đầu năm.

Tài liệu đính kèm:
VND_2015.10.21_7dc4a30_2015_signed.pdf
VND_2015.10.21_0e8dbf5_BAOCAOTAICHINH_VNDS_QUY_III.2015_signed.pdf

Triệu Linh

Tin nóng

Tin mới