Với việc tung thêm sản phẩm Direct T+2, VNDirect tiếp tục khẳng định chiến lược tập trung vào phân khúc thị trường bán lẻ.

Từ 5/8/2013, công ty cổ phần chứng khoán VNDirect áp dụng gói sản phẩm Direct T+2 (miễn lãi đến 2 ngày giao dịch) cho Nhà đầu tư cá nhân độc lập có tài khoản direct account - những khách hàng tự chủ động trong mọi giao dịch.

Direct T+ 2 là sản phẩm miễn lãi T+2 (miễn lãi đến 2 ngày giao dịch). Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ là 15,8%, phí dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng : 17,64%.

Trong đó, lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ: áp dụng đối với khách hàng ký hợp đồng giao dịch ký quỹ với VNDirect.

Phí dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng: bao gồm phí dịch vụ quản lý của VNDirect và lãi suất cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán của ngân hàng áp dụng đối với khách hàng ký hợp đồng tín dụng cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán với Ngân hàng.

Nhà đầu tư là cá nhân độc lập thường ít nhận được những hỗ trợ của công ty chứng khoán thông qua các dịch vụ gia tăng. Với việc tung thêm sản phẩm Direct T+2, VNDirect tiếp tục khẳng định chiến lược tập trung vào phân khúc thị trường bán lẻ.

Hiện VNDirect đang là công ty chứng khoán có phí giao dịch rẻ nhất thị trường dành cho đối tượng khách hàng này (0,15%).

Nguồn VNDirect