VNDIRECT tung gói phí giao dịch rẻ nhất thị trường

Gốc
(baodautu) Từ ngày 5/8/2013, VNDIRECT áp dụng gói sản phẩm Direct T+2 (miễn lãi đến 2 ngày giao dịch) cho nhà đầu tư cá nhân độc lập có tài khoản Direct account. Với gói này, VNDIRECT là công ty chứng khoán có phí giao dịch rẻ nhất thị trường dành cho nhóm khách hàng độc lập. >>> Tiền nhàn rỗi sẽ quay lại chứng khoán

VNDIRECT miễn phí giao dịch cho khách hàng độc lập
có tài khoản Direct account

Theo đó, khách hàng sử dụng dịch vụ Direct Account (nhà đầu tư cá nhân độc lập) tại VNDIRECT được miễn lãi T+2 (miễn lãi đến 2 ngày giao dịch), với lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ 15,8%; phí dịch vụ giao dịch cầm cố 17,64%/năm.

Trong đó, lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ áp dụng đối với khách hàng ký hợp đồng giao dịch ký quỹ với VNDIRECT; phí dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng: bao gồm phí dịch vụ quản lý của VNDIRECT và lãi suất cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán của ngân hàng áp dụng đối với khách hàng ký hợp đồng tín dụng cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán với ngân hàng.

Khách hàng mặc định được áp dụng chính sách sản phẩm khi chính sách sản phẩm có hiệu lực áp dụng và khách hàng có đăng ký gói dịch vụ Direct Account.

Ngày miễn lãi sẽ được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi chính sách sản phẩm này có hiệu lực, không áp dụng với các khoản đã giải ngân trước đó.

Khi khách hàng bán chứng khoán đã là tài sản bảo đảm/cầm cố để vay: hệ thống sẽ ứng trước tiền bán tự động để trả nợ mà không đợi đến ngày T+3 tiền bán về.

Một số trường hợp không được hưởng đủ miễn lãi T+2 do hệ thống tự động thu nợ khi:

- Khách hàng bán chứng khoán đã cầm cố (thuộc danh mục ngân hàng cho vay) (chứng khoán làm tài sản đảm bảo cho các món vay mới hình thành chưa đủ T+2);

- Tài khoản của khách hàng có tiền: hệ thống sẽ tự động dùng tiền mặt để trả nợ các món nợ theo thứ tự ưu tiên: nợ quá hạn, nợ đến hạn, nợ trong hạn;

- Bán 1 mã chứng khoán có một phần đã cầm cố, một phần là chứng khoán chưa cầm cố. Hệ thống sẽ khớp phần đã cầm cố để trả nợ trước;

- Lãi suất, phí dịch vụ, số ngày miễn lãi của các gói dịch vụ có thể được thay đổi trong từng thời kỳ theo sự thông báo của VNDIRECT.

Với việc tung thêm sản phẩm Direct T+2 tới nhà đầu tư, VNDIRECT tiếp tục khẳng định sự kiên định với chiến lược tập trung vào phân khúc thị trường bán lẻ. Hiện VNDIRECT là công ty chứng khoán có phí giao dịch rẻ nhất thị trường dành cho đối tượng khách hàng này (0,15%).

L.H

Tin nóng

Tin mới