VnDirect và Chứng khoán Bản Việt bị khiến trách vì làm sai quy định

Gốc
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có quyết định khiển trách với CTCP Chứng khoán VnDirect (Mã: VND) và CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - Mã: VCI).

VnDirect và Chứng khoán Bản Việt bị khiến trách vì làm sai quy định - Ảnh 1

Cụ thể, trong tháng 8/2017, VnDirect đã có 8 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Đối với Chứng khoán Bản Việt, trong tháng 8 đã có một lần loại không thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ với số lượng 500.000 trái phiếu thực hiện trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

VSD yêu cầu VnDirect tăng cường kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, hạn chế các sai sót dẫn đến sửa lỗi giao dịch đồng thời yêu cầu Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm tăng cường kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán.

Trước đó, CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC - Mã: HCM), CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) cũng bị khiển trách do sửa lỗi giao dịch nhiều lần. Trong tháng 5/2017, HSC đã có 6 lần sửa lỗi giao dịch trên HoSE và VIS đã có 19 lần sửa lỗi giao dịch trên HNX.

Nguyễn Cường

Tin nóng

Tin mới