VNE: Con ruột Thành viên HĐQT Nguyễn Thành Đồng đăng ký bán 8,000 cp

Gốc
Bà Nguyễn Thị Như, con ruột ông Nguyễn Thành Đồng - Thành viên HĐQT Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) đăng ký bán 8,000 cp từ ngày 07/03 đến 04/04 để giải quyết kinh tế gia đình.

Tài liệu đính kèm:
20140305---VNE---TB-GD-CP-cua-NLQ-Nguyen-Thi-Nhu.pdf

HOSE

Tin nóng

Tin mới