Tổng Công Ty Cổ Phần Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 01/12/15 thông qua phương án tái cấu trúc công ty con và cơ cấu tài sản của Tổng Công ty.

Cụ thể, VNE dự kiến chuyển nhượng 68,375 m2 đất thuộc Dự án khu đô thị mới Mỹ Thượng với giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Chuyển nhượng một số tài sản, dự án tại CTCP ĐTXD điện Mê Ca VNECO và CTCP Du lịch Xanh Huế với tổng giá trị dự kiến hơn 620 tỷ đồng. Dự kiến lợi nhuận VNE thu được là 174.8 tỷ và dòng tiền là 533.5 tỷ đồng.

Chào bán công khai phần vốn góp tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả, lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sỡ hữu, bao gồm 4 công ty:

VNE se thu hang tram ty nho ban von o 4 cong ty va dat du an - Anh 1

Theo BCTC quý 3/2015, VNE có vốn điều lệ gần 640 tỷ, quản lý 8 công ty con và 6 công ty liên kết chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây lắp công trình điện và du lịch. Trong đó đáng chú ý là công ty Mê Ca VNECO và 2 công ty Du lịch, được đầu tư nhiều nhưng hiệu quả hoạt động không cao so với các công ty còn lại.

Riêng quý 3/2015, Mê Ca VNECO bán hàng dưới giá vốn nên lỗ hơn 360 triệu đồng. 2 công ty du lịch cũng chỉ ghi nhận lợi nhuận thuần hơn 700 triệu.

Tài liệu đính kèm:
20151201_20151201 - VNE - NQ HDQT thong qua PA tai cau truc cty con va co cau tai san Tong cty.pdf